Szukaj
Close this search box.

Władze Banku

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Radymnie:

1. Franus Barbara – Przewodniczący

2. Zdzisław Kędracki – Z-ca Przewodniczącego

3. Halina Skotnicka – Sekretarz

4. Eugeniusz Olech– Członek

5. Wiesława Strawa – Członek

6. Stanisław Karkowski – Członek

Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie:

1. Alicja Rocińska – Prezes

2. Agata Siwa – Wiceprezes

3. Agnieszka Hendzel – Członek

4. Jan Krukowski – Członek