Szukaj
Close this search box.

O Banku

Bank Spółdzielczy w Radymnie powstał 29 października 1905 roku jako Spółka Oszczędności
i Pożyczek w Radymnie – Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką.

Pierwszy statut naszej Spółdzielni został zarejestrowany przez sąd dnia 04 stycznia 1906 roku.

Informacje ogólne

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Radymnie

Siedziba: ul. Złota Góra 25, 37-550 Radymno

Bank wpisany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000117610;

NIP: 792-000-37-62;

REGON: 000506739.

Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.
Depozyty zgromadzone w Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank działa na terenie powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego
i przeworskiego.