Szukaj
Close this search box.

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank spółdzielczy w Radymnie akceptuje zawarte przez Klienta ubezpieczenie, jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.: