Szukaj
Close this search box.

Historia Banku Spółdzielczego w Radymnie

Bank Spółdzielczy w Radymnie powstał 29 października 1905 roku jako Spółka Oszczędności i Pożyczek w Radymnie – Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką.

Historia

Pierwszy statut naszej Spółdzielni został zarejestrowany przez sąd dnia 04 stycznia 1906 roku.
W skład pierwszego Zarządu weszli: ks. Proboszcz Wojciech Szafrański, Jan Solak,
Józef Czternastek, Sebastian Romankiewicz i Władysław Hajdukiewicz.

Udział członkowski wynosił 10 koron.

W dniu 30 grudnia 1924 roku następuje zmiana nazwy na „Kasa Stefczyka”. – Spółdzielnia
z nieograniczoną odpowiedzialnością w Radymnie. Udział w tejże Spółdzielni wynosi 10 złotych. Kasa w powyższej formie organizacyjnej i prawnej działa do 16 listopada 1941 roku, kiedy to następuje połączenie Kasy Stefczyka z Towarzystwem Zaliczkowym Przemysłowców i Rolników w Radymnie, w następstwie czego powstaje „Bank Spółdzielczy w Radymnie im. dr Stefczyka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radymnie”. Dnia 29 czerwca 1950 roku
po raz kolejny zmienia się nazwa Banku na: „Gminna Kasa Spółdzielcza w Radymnie”,
a 1 czerwca 1956 roku na: „Kasa Spółdzielcza w Radymnie”. Od 29 maja 1960 roku pod nazwą: „Bank Spółdzielczy w Radymnie” instytucja działa do dnia dzisiejszego.

Obecna lokalizacja Centrali Banku znajduje się przy ul. Złota Góra 25. Bank posiada aktualnie jeden Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany w Radymnie przy ul. Rynek.

Bank Spółdzielczy w Radymnie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Działalność Banku aktualnie skoncentrowana jest głównie na obsłudze klientów z terenu Miasta i Gminy Radymno oraz powiatów przyległych. Bieżącą działalnością Banku kieruje czteroosobowy Zarząd. Funkcje nadzoru i kontroli nad działalnością Banku sprawuje sześcioosobowa Rada Nadzorcza. Bank Spółdzielczy w Radymnie oferuje kompleksową obsługę bankową osobom prywatnym, lokalnym przedsiębiorcom, za szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm, rolnictwa oraz jednostek budżetowych na konkurencyjnych warunkach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz
z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Bank Spółdzielczy w Radymnie prowadzi również aktywną działalność społeczno-kulturalną na rzecz swoich członków
i środowiska, w którym działa.

Misją naszego Banku jest:

Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych
i finansowych właścicieli i klientów lokalnego rynku, zachowanie bezpieczeństwa zgromadzonych w banku depozytów, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego”.

historia banku
Strona tytułowa pierwszego Statutu Banku Spółdzielczego w Radymnie