Szukaj
Close this search box.

Rachunek Rolniczy

Rachunek rolniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej

Posiadaczami rachunku rolniczego mogą być rolnicy, tj. osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych) oraz opłacający podatek rolny.

Z rachunkiem rolniczym Twoje gospodarstwo zyskuje:

  • pełną kontrolę swoich finansów
  • łatwość rozliczania wpływów i wydatków gospodarstwa rolnego
  • szybki i łatwy dostęp do rachunku przez bankowość internetową i aplikację mobilną

z każdego miejsca na świecie

Terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty

  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych dzięki łatwo dostępnemu kredytowi w rachunku bieżącym.