Szukaj
Close this search box.

Kredyt inwestycyjny rolniczy

Kredyt inwestycyjny rolniczy przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę inwestycji związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego gospodarstwa rolnego

W szczególności dotyczy inwestycji polegających na budowie, zakupie nowych dóbr i usług inwestycyjnych, nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

Warunki i zalety Kredytu inwestycyjnego:

  • warunki kredytu oraz wymagane zabezpieczenia dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności rolniczej
  • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej – możliwość negocjowania oprocentowania
  • niski negocjowany wkład własny
  • okres kredytowania – nawet do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy oraz karencji w spłacie odsetek do 12 miesięcy
  • szybka decyzja kredytowa po ocenie zdolności kredytowej.