RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Radymnie, dotyczącym jego Klientów. W związku z pow. informujemy Państwa o ważnych zmianach przepisów prawa dotyczących danych osobowych, w tym o prawach osób, których one dotyczą.


Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Obowiązuje ono we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.


Celem przybliżenia tematyki ochrony danych osobowych oraz nowych przepisów prawa, prezentujemy Państwu najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:


RODO - pytania i odpowiedzi


RODO - Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Radymnie


Klauzula informacyjna - kontrahenci


Klauzula informacyjna - korespondencja


Klauzula informacyjna - zlecenia płatnicze


Klauzula informacyjna - monitoring


Wniosek-realizacja praw klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)


Podstawa prawna:


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


POLITYKA PRYWATNOŚCI - pobierz


Dane Inspektora Danych Osobowych BS w Radymnie


Krzysztof Franus


iod@bsradymno.pl


© Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: IT KING