Zastrzeganie kart płatniczych

Zastrzeganie kart płatniczych

 

ZASTRZEGANIE KART VISA CLASSIC

W przypadku utraty karty (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Klient ma obowiązek potwierdzić pisemnie w Banku, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżenia karty.

© Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: IT KING