Informacje ogólne

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Radymnie

Siedziba: ul. Złota Góra 25, 37-550 Radymno

 

Bank wpisany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000117610;

NIP: 792-000-37-62;

REGON: 000506739.


Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w  Warszawie.

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.
Depozyty zgromadzone w Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Bank działa na terenie powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego
i przeworskiego.

© Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: IT KING