Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank spółdzielczy w Radymnie akceptuje zawarte przez Klienta ubezpieczenie, jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:
1. Zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank, dostępnej TUTAJ.
2. Umowa ubezpieczenia spełnia minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, dostępny TUTAJ.

© Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: IT KING