Szukaj
Close this search box.

Profil Zaufany

Profil Zaufany

Profil Zaufany stanowi metodę potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. W praktyce zastępuje on tradycyjny podpis na dokumentacji, który składamy w urzędach. Dzięki profilowi jesteś w stanie załatwić masę spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu. Jakich?

Jakie sprawy załatwisz z Profilem Zaufanym?

 • rozliczysz PIT;
 • złożysz wniosek o dowód osobisty dla siebie lub dziecka;
 • zgłosisz sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji;
 • zarejestrujesz działalność gospodarczą;
 • pobierzesz akt urodzenia, małżeństwa oraz inne dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • załatwić sprawy na portalu pacjent.gov.pl dzięki aplikacji Ministerstwa Zdrowia – Internetowe Konto Pacjenta (np. zmienisz lekarza rodzinnego, czy pielęgniarkę środowiskową);
 • sprawdzisz w ZUS-ie informacje o dochodach, wysokości składek, otrzymanych zwolnieniach lekarskich oraz wyliczysz wysokość potencjalnej emerytury;
 • złożysz deklarację rozliczeniową do ZUS-u oraz pobierzesz zaświadczenie o niezaleganiu;
  złożyć deklarację do karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych;
  pobierzesz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (eKUZ)
  złożysz wniosek o kartę dużej rodziny i inne świadczenia rodzinne i nie tylko!

Jakie są plusy Profilu Zaufanego?

Korzystanie z mojeID i Profilu Zaufanego zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad procesem decyzyjnym w przypadku podjętych przez nas procedur urzędowych. Pozwala na załatwianie mnóstwa spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, a nawet opuszczania własnej kanapy. Jest to niebywałe ułatwienie w przypadku braku możliwości wyjścia z domu lub utrudnionego dostępu do urzędu (choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek, wyjazd, opieka nad dziećmi).

Jak założyć Profil Zaufany?

1. Wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

2. Wyszukaj pole bank lub inny dostawca tożsamości.

3. Następnie wybierz pole „Grupa BPS i Banki Spółdzielcze”.

4. „Znajdź swój Bank Spółdzielczy” w polu „Nazwa Banku” należy wpisać nazwę naszego banku, a następnie zatwierdzić a następnie kliknąć „Zarejestruj się”.

5. Nastąpi przekierowanie do strony bankowości internetowej – wystarczy zalogować się i postępować zgodnie z instrukcjami. UWAGA: Nie należy opuszczać strony Banku – nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Profilu Zaufanego.

6. Po rejestracji i przekierowaniu na stronę profilu trzeba nadać „Nazwę użytkownika”, zaakceptować regulamin i wybrać przycisk „Zarejestruj się”.

7. Celem potwierdzenia rejestracji system ponownie przeniesie nas na stronę logowania do bankowości internetowej. Po zalogowaniu się, należy postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami. Po zatwierdzeniu ponownie zostaniemy przekierowani na stronę Profilu Zaufanego. W prawym górnym rogu powinny pojawić się dane zalogowanego użytkownika.