Szukaj
Close this search box.

Podstawowy
Rachunek Płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów Indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia:

  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Wybierając Podstawowy Rachunek Płatniczy zyskujesz:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
  • Bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • Możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe (kredyt w ROR).