Szukaj
Close this search box.

Oszczędnościowa
Lokata Terminowa

Oszczędnościowa Lokata Terminowa

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej umożliwia zdeponowanie środków na terminy 1, 3, 6, 12  i 24 miesiące. Środki na rachunku lokaty terminowej są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a odsetki naliczane są po okresie umownym.

Tradycyjna oszczędnościowa lokata terminowa - oto, co musisz wiedzieć:

  • oprocentowanie jest uzależnione od okresu lokaty;
  • po okresie umownym lokata automatycznie odnawia się na taki sam okres;
  • możliwość pobrania odsetek za poprzedni okres, bez ryzyka zerwania lokaty;
  • odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu umownego są oprocentowane tak jak wkład i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu;
  • w przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu, bank naliczy oprocentowanie od dnia założenia do dnia poprzedzającego wycofanie lokaty według obowiązującego w danym okresie oprocentowania środków a vista w stosunku rocznym;
  • środki na rachunkach lokat terminowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.