Szukaj
Close this search box.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym – każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu oraz daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt w Rachunku Bieżącym pozwala:

  • poprawić płynność finansową Firmy dzięki limitowi kredytowemu w rachunku bieżącym;
  • środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy;
  • wykorzystywać środki wielokrotnie – każdy wpływ na rachunek zmniejsza saldo zadłużenia.

Zalety kredytu:

  • minimum formalności;
  • niskie stałe oprocentowanie (możliwość negocjacji z Klientem);
  • niski koszt kredytu;
  • natychmiastowy dostęp do przyznanego limitu środków kredytowych;
  • możliwość przedłużenia kredytowania na kolejny okres.