Szukaj
Close this search box.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt Obrotowy

To kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb Firmy np. zakup surowców, materiałów oraz usług niezbędnych dla prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt Obrotowy pozwala zachować bieżącą płynność finansową oraz terminowość realizacji zobowiązań. Bank uruchamia specjalny rachunek kredytowy, w którym stawia do dyspozycji środki finansowe przewidziane w umowie kredytowej. Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego, który jest spłacany stopniowo w ratach aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Zalety Kredytu Obrotowego:

  • okres kredytowania elastycznie dopasowany do specyfiki i potrzeb Firmy;
  • możliwość finansowania dowolnego celu związanego z bieżącą działalnością gospodarczą;
  • poprawa płynności finansowej;
  • szybka decyzja kredytowa po ocenie zdolności kredytowej;
  • stałe oprocentowanie (możliwość negocjowania z Klientem);
  • niski koszt kredytu
  • minimum formalności.