Szukaj
Close this search box.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę inwestycji związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy, w szczególności polegających na budowie, zakupie nowych dóbr i usług inwestycyjnych, nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zalety Kredytu Inwestycyjnego:

  • warunki kredytu oraz wymagane zabezpieczenia dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej;
  • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej – możliwość negocjowania oprocentowania;
  • niski negocjowany wkład własny;
    okres kredytowania – nawet do 15 lat;
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy oraz karencji w spłacie odsetek do 12 miesięcy;
    szybka decyzja kredytowa po ocenie zdolności kredytowej.