Szukaj
Close this search box.

Kredyt
w rachunku rolniczym

Kredyt w rachunku rolniczym przeznaczony jest dla rolników posiadających w Banku czynny rachunek rolniczy, na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt w rachunku rolniczym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym – każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu oraz daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt w rachunku rolniczym pozwala:

  • poprawić płynność finansową gospodarstwa dzięki limitowi kredytowemu w rachunku
  • środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarstwa
  • wykorzystywać środki wielokrotnie – każdy wpływ na rachunek zmniejsza saldo zadłużenia.

 

Zalety kredytu:

  • minimum formalności
  • niskie stałe oprocentowanie (możliwość negocjacji z Klientem)
  • natychmiastowy dostęp do przyznanego limitu środków kredytowych
  • niski koszt kredytu
  • możliwość przedłużenia kredytowania na kolejny okres