Szukaj
Close this search box.

Wnioski Online

Wnioski Online

Wnioski Online w programach rządowych Rodzina 800+, Dobry Start 300+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy złożysz za pomocą swojej bankowości internetowej  EBO eBank Online.

Programy, z których można skorzystać:

Program „Rodzina 800+” stanowi świadczenie wychowawcze, skierowane do rodzin z dziećmi niezależnie od stanu cywilnego rodziców. O pieniądze, mające pokryć częściowe koszty związane z wychowaniem dziecka mogą ubiegać się rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dziecka do dnia ukończenia przez niego 18 roku życia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, od lat 7 do 20 lat. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, którym świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku – złóż elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jak złożyć wniosek?

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu EBO, w menu Usługi – Wnioski.
  • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
  • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
wniosek
Tutaj znajdziesz opcję złożenia wniosku do programu Rodzina "800+"