ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie

zaprasza członków naszej Spółdzielni na:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RADYMNIE

które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku (czwartek) o godz.1530

w sali narad Banku Spółdzielczego w Radymnie przy ul. Złota Góra 25

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Zapoznanie się z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

5.  Przedłożenie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Radymnie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r..

6.  Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie z działalności  za 2023 rok.

7.  Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8.  Przedłożenie sprawozdania w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz
    wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

9. Dyskusja oraz zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli.

10. Zamknięcie Zebrania.

 

    Zapraszamy do udziału w Zebraniu

 

                      Zarząd

Banku Spółdzielczego w Radymnie

© Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: IT KING