ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie

zaprasza członków naszej Spółdzielni na:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RADYMNIE

które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku (czwartek) o godz. 1600

w sali narad Banku Spółdzielczego w Radymnie przy ul. Złota Góra 25

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Radymnie
    za 2022 rok.

6. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego
    w Radymnie za 2022 rok.

7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8. Przedłożenie sprawozdania w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz
    wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

9. Dyskusja oraz zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i 10.Zebrania Przedstawicieli.

11.Zamknięcie Zebrania.

 

Zapraszamy do udziału w Zebraniu

                      Zarząd

Banku Spółdzielczego w Radymnie

© Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: IT KING